Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

dailylife
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viausual usual

October 09 2017

dailylife
4431 83bb
Reposted bypseudooptymistkafalkaaniskowo
4926 724e 500

October 08 2017

dailylife
1924 36ee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viawildgirl wildgirl
dailylife
5797 c12f 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

October 04 2017

dailylife
5271 1b73
Reposted byneressia050996incompletaAGirlWithNoNamemiieciuu
dailylife
5227 7105
Reposted byUnknownMindmieloncytrusowaolivierk
dailylife
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway via2708 2708
dailylife
5193 911c
Reposted bymieloncatherineeeincompletaAGirlWithNoName
dailylife
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty via2708 2708
dailylife
4875 ee63
Reposted byneressia neressia
Reposted fromnokturnal nokturnal viamyfavourite myfavourite
dailylife
Jeśli kogoś NAPRAWDĘ pali w sercu, że „zmarnował jakąś szansę” lub „czegoś jeszcze nie zrobił” to może warto zastanowić się nad swoim życiem i obiecać sobie: te, ziomek, a może to po prostu zrobimy? A może po prostu spełnimy to dziwne marzenie, głównie żebyś się przestał sam katować, nawet jeśli będzie to trudne i w efekcie nie prześpisz ani jednej pełnej nocy od teraz do Twoich trzydziestych urodzin?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dailylife
9901 b6b1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dailylife
9900 bc8f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dailylife
4811 3f7d
Reposted byUnknownMind UnknownMind

September 28 2017

dailylife
7545 a032 500
Reposted fromverronique verronique viamyfavourite myfavourite
dailylife
2366 164f
Reposted bybesomeoneelselady-fraser
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl