Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

dailylife
0499 3e80 500
Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Reposted from100suns 100suns viamonam monam

May 29 2017

dailylife
9029 2c16
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dailylife
9432 5a61
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dailylife
7086 8603
Reposted bysexlovenmagicniemocholymolyAGirlWithNoNameAlizarynafunnybryana

May 24 2017

dailylife
9430 31a2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyfavourite myfavourite
dailylife
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viamyfavourite myfavourite

May 09 2017

dailylife
9208 4abb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyfavourite myfavourite
dailylife
8182 c95b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyfavourite myfavourite
dailylife
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viausual usual
dailylife
0022 9ddd
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyfavourite myfavourite
dailylife
8056 8adc
Reposted byhashamkejtlottibluebellfunnybryana

April 05 2017

dailylife
9167 6e61
Reposted bymalajnainapatuspatusfunnybryana
dailylife
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź
Reposted fromawkwardx awkwardx viarednails rednails
dailylife
8672 d9d7
Reposted bypseudooptymistkaottakwalkthemoonUnknownMindwonderwalliwannatobelovedbyumyceline
dailylife
9582 4c60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyfavourite myfavourite
dailylife

Wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.

dailylife
8651 e175
Reposted byDaro92coolstorybro23

April 02 2017

dailylife
9426 8c33
Reposted byanakareninaamkejtlottibluebelldotknijholymolyicannotrememberDreamInMyPocketselseynaturalgingerjestemjedenazazeltoughoneshitsuriyouaresonaivebezemnieomniechangecolourddrunktellmetruthdelavideplasticheartmesoutegdziejestolapiehusschwarzerwolfinvisibilegitanahereyesmojetakiniewalkthemoonallaypensievexcvbzpatuspatusdziejekwonderwalliwannatobelovedbyulittleburnmerkabainto-blackpkz451laparisienneniepotrzebnaprzygodawruchujednostajniepopierdolonymuciekambagatelanowaczibarockdualistycznieamphetaminelogicavooidfreewaygonnabebetterpeepingtomfutureiscomingblackheartgirlbeinthewalkthemoonelinelaMissStardustszerszerblockedletha0niebalaganheadsbangbangblackheartgirlkindziutkanuttlentilciaredshadowszatanistaobliviousgorzkiewspomnieniaMartwa13RoaraAvisseleneskinblackheartgirlnaturalgingerimani2708sidningwikszspalonyteatrnieobecnoscottakwalkthemoonSkydelanczterywiekipozniejniezdaramojenastrojeAgnyamerryxoxosilence89ifyouleavebanshemiakiwind-whistlerletmegatherwitsworthit
dailylife
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
Reposted fromaggape aggape viausual usual
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl